Evaluatie 1-op-1 Next Level Sessie

Hartelijk dank voor jouw tijd.

Tijd is een van de meest kostbare zaken die een ondernemer heeft. Dat maakt dat je de tijd die je hebt ook zo goed als mogelijk wilt invullen.

Mooie inzichten, spetterende ideeën en daverende plannen worden pas waardevol wanneer je ook daadwerkelijk in actie komt. Ik wil je graag uitnodigen om naar aanleiding van het 1-op-1 Next Level Sessie onderstaande vragen te beantwoorden. Dit gaat jou helpen om ook daadwerkelijk de nieuwe inzichten te verankeren en in actie te komen.